Home

Regeneratieve geneeskunde: visie en toekomstperspectief

Met het oplopen van de leeftijd gaat de conditie van weefsels en organen bij iedereen achteruit, maar bij sommige mensen gaat dat sneller door aandoeningen zoals hart- en vaatziekten, nierfalen of diabetes. Voor de gezondheidszorg brengt dat veel uitdagingen met zich mee. Regeneratieve geneeskunde helpt om oplossingen te vinden.

Waarom regeneratieve geneeskunde en wat is het?

Regeneratieve geneeskunde draait om zo vitaal mogelijk oud worden door cellen, weefsels en orgaanfuncties te repareren, vervangen of herstellen na schade door ziekte of letsel. Denk hierbij aan genezing van chronische ziektes zoals diabetes, nierziekte en oogaandoeningen. Daarnaast dragen deze nieuwe zorgproducten en behandelstrategieën bij aan het beheersbaar houden van de kosten van de gezondheidszorg.

Regeneratieve geneeskunde in stroomversnelling

De afgelopen jaren is het onderzoek naar regeneratieve geneeskunde in een stroomversnelling geraakt. In het LUMC is regeneratieve geneeskunde een van de drie maatschappelijke speerpunten, zoals uiteengezet in onze Strategie 2024-2028 'Door gezondheid gedreven'. Aan de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden bij het instituut Leiden Academic Centre for Drug Research (LACDR) wordt al jaren gewerkt aan humane ziektemodellen om nieuwe medicijnen op te ontdekken en ziektes te bestuderen. Op het Leiden Bio Science Park werken we samen aan alle aspecten van regeneratieve geneeskunde van geavanceerde therapiën tot geavanceerde diagnostiek om oplossingen naar de patiënt te brengen. Ook de Nationale Wetenschapsagenda, benoemt regeneratieve geneeskunde als een van de 25 routes. Op deze website kun je per orgaan zien wat we in Leiden met onze partners doen om regeneratieve geneeskunde van het laboratorium naar de patiënt te brengen.

Regeneratieve geneeskunde verandert ons zorgsysteem

Zodra regeneratieve geneeskunde breed wordt toegepast als behandeling in het ziekenhuis zal ons huidige zorgsysteem sterk veranderen. Patiënten worden niet meer langdurig behandeld, maar komen eenmalig naar het ziekenhuis. Daar worden ze genezen met hun eigen cellen, gentherapie of weefselmanipulatie. Het is nodig nieuwe regelgeving te ontwikkelen, en we zullen zorgverzekeringssystemen en de maatschappij moeten betrekken bij deze veranderingen. Uiteindelijk zal regeneratieve geneeskunde voor economische groei zorgen, waarbij de wetenschappers en (zorg-)professionals die in onze kennisinstituten worden opgeleid de toekomst zijn. Het LUMC is trots deze nieuwe generatie onderzoekers, artsen en entrepreneurs op te leiden en mee te helpen aan de bouw van het ecosysteem om alle innovatie mogelijk te maken.