Home

hiPSC en regeneratieve geneeskunde

Humane geïnduceerde pluripotente stamcellen (hiPSC) zijn een waardevolle celbron die onderzoekers veel informatie kan verschaffen over medische vraagstukken. Het gebruik van hiPSC die worden gegenereerd uit weefsel dat beschikbaar is gesteld door een donor zou de basis kunnen leggen voor het testen van nieuwe medicijnen of het voorbereiden van toekomstige celtherapieën op het gebied van regeneratieve geneeskunde.

Wat is deze technologie/ Wat kan je ermee doen?

Een humane geïnduceerde pluripotente stamcel (hiPSC) is een stamcel die in het laboratorium wordt gemaakt. Dit wordt gedaan met behulp van factoren die er voor zorgen dat de cellen pluripotent worden, zogenaamde Yamanaka-factoren, genoemd naar de ontdekker Prof Yamanaka die de Nobelprijs ontving voor deze ontdekking. hiPSC kunnen worden gegenereerd uit gedoneerd weefsel zoals bloed, huid of haar. hIPSC kunnen worden gekweekt en voor onbepaalde tijd overleven en vormen een onuitputtelijke bron als uitgangsmateriaal voor de productie van allerlei soorten weefsel, zoals hart, nier-, zenuw- of spiercellen. Het omzetten van hiPSC in andere celtypen gebeurt met behulp van een proces dat differentiatie wordt genoemd. In dit proces ontvangt de hiPSC-cultuur verschillende groeifactoren die de cellen helpen van vorm en functie te veranderen. Van hiPSC afgeleide weefsels zijn een waardevolle bron voor de productie van cellen en weefsels voor transplantatie. Op termijn kunnen van hiPSC afgeleide weefsels wellicht organen vervangen, wat de wachtlijst voor transplantatie drastisch zal verkorten.

 

State-of-the-art nu

Het hiPSC-hotel van het LUMC is zeer bedreven in het maken van hiPSC uit donorweefsel en het omzetten hiervan in verschillende weefsel types voor onderzoeksdoeleinden. Ons huidige doel is om hiPSC onder speciale heel schone omstandigheden te produceren in een zogenaamd Good Manufacturing Practices (GMP) laboratorium van het LUMC. GMP-productie van hiPSC is noodzakelijk als deze als uitgangsmateriaal worden gebruikt voor de productie van hiPSC-afgeleid weefsel voor klinische studies.

 

Dit is wat we in de toekomst willen bereiken

Met de beschikbaarheid van GMP-hiPSC kan het LUMC deelnemen aan klinische onderzoeken met van hiPSC afgeleide producten. Een van de eerste producten die we voor klinische tests willen produceren, zijn insuline producerende cellen voor de behandeling van patiënten met diabetes. Dit is een relatief eenvoudig weefsel aangezien het product zal bestaan ​​uit cellen voor injectie. In de verre toekomst streven we ernaar om van hiPSC complexe weefsels te maken voor transplantatie, zoals nierweefsel voor de behandeling van patiënten met een nierziekte.