Home

Oren en regeneratieve geneeskunde

Het echte gehoor is vooralsnog niet te evenaren. Dove patiƫnten zijn op dit moment afhankelijk van kunstmatig gehoor in de vorm van een gehoor- apparaat of implantaat. Met regeneratieve geneeskunde werken we toe naar modellen om doofheid beter te begrijpen en proberen we genezing voor bepaalde aandoeningen te bewerkstelligen.

Cochleaire en hersenstam-implantaten, regeneratie anno nu 

Doven en slechthorenden bij wie gewone hoortoestellen onvoldoende effect hebben, komen soms in aanmerking voor een cochleair implantaat. Dit implantaat zet geluid om in elektrische signalen die direct de gehoorzenuw stimuleren en vormt zo een bionisch oor.  Een andere optie is een hersenstam-implantaat waarbij direct het gehoorcentrum in de hersenen wordt aangesproken. Wanneer slechthorendheid het gevolg is van problemen met de gehoorbeentjes kunnen kunstgehoorbeentjes, waarvan sommige in Leiden ontwikkeld zijn, de functie overnemen. Met betere computermodellen, beeldvorming, elektrofysiologie, psychofysica en klinische trials verbeteren we deze technieken continu.

Binnenoor-op-een-chip en regeneratie gehoorzenuw en evenwichtsorgaan

We onderzoeken het gebruik van geïnduceerde pluripotente stamcellen (iPSC) voor het maken van een binnenoor-op-een-chip, met daarop de cellen die de zogenoemde endolymphe vloeistof maken. Dysfunctie van dit gedeelte van het oor wordt gezien als de reden voor de ziekte van Ménière, waarbij patiënten last hebben van duizelingen, slechthorendheid en oorsuizen. Met het binnenoor-op-een-chip kunnen onderzoekers medicijnen testen op hun werkzaamheid. Als we iPSC van mensen met de ziekte van Ménière op een chip plaatsen kunnen we ook gentherapeutische behandelingen ontwikkelen. Daarnaast willen we stamcellen gebruiken om de gehoorzenuw en het evenwichtsorgaan te regenereren.

Wat doen oren en hoe behandelen we gehoorproblemen? 

Om te horen moeten geluidstrillingen uit de lucht het trommelvlies raken. Via de gehoorbeentjes gaan die trillingen door naar het slakkenhuis, een met vloeistof gevuld orgaantje. Talloze trilhaartjes zetten vervolgens de vloeistofbeweging om in een elektrisch signaal en sturen dat via de gehoorzenuw naar de hersenen. Wanneer een gewoon gehoortoestel niet voldoende werkt kan een cochleair implantaat een goed alternatief zijn. Wij voeren jaarlijks ongeveer 80 cochleair implantaat-operaties uit. Bij patiënten met neurofibromatosis type 2 (NF2) of verbening van het slakkenhuis (bijvoorbeeld na hersenvliesontsteking) kan een hersenstam-implantaat een oplossing zijn.
 

LUMC plaatst 750e cochleair implantaat

LUMC plaatst 750e cochleair implantaat

In mei 2014 plaatsten prof. Johan Frijns en zijn team van de afdeling Keel-, Neus- en Oorheelkunde van het LUMC het 750e cochleair implantaat